Skip to content
971 84 91 00 info@mobilitatmanacor.cat

Què és?

La Zona de Prioritat per als Residents és una mesura que promou una mobilitat segura i sostenible per als usuaris de la via pública al centre de Manacor. En aquesta àrea, la prioritat de pas és dels vianants en primer lloc, i de les bicicletes i patinets en segon lloc.

El centre de Manacor té les dimensions, l’entramat urbà i les característiques idònies per potenciar els desplaçaments a peu, en bicicleta o en patinet i permetre així més zones per als vianants. D’aquesta manera aconseguim una mobilitat molt més segura, agradable i atractiva, tant a nivell social com a nivell comercial.

Descarrega’t la nova APP de la ZPR

Sol·lictita autoritzacions puntuals d’una manera més àgil i ràpida.

Les principals característiques quant a mobilitat en aquestes zones són:

NUMEROS ACREDITACIONS COLOR - ZPR - AJUNTAMENT MANACOR-01

El vianant sempre té prioritat en les seves accions.

NUMEROS ACREDITACIONS COLOR - ZPR - AJUNTAMENT MANACOR-02

La velocitat màxima de circulació per a tots els vehicles és de 20 km/h.

NUMEROS ACREDITACIONS COLOR - ZPR - AJUNTAMENT MANACOR-03

Només poden accedir a la ZPR els vehicles dels residents, les persones que tinguin algun garatge a la zona, els serveis públics, vehicles comercials i casos justificats.

NUMEROS ACREDITACIONS COLOR - ZPR - AJUNTAMENT MANACOR-04

Zones amb estacionament prioritari comercial.

El mapa

La Zona de Prioritat per als Residents és una mesura que promou una mobilitat segura i sostenible per als usuaris de la via pública al centre de Manacor. En aquesta àrea, la prioritat de pas és dels vianants en primer lloc, i de les bicicletes i patinets en segon lloc.

Vial lliure
Zona estacionament comercial

Tipus d’autoritzacions per accedir a la ZPR

Dins els límits de la ZPR, la circulació de vehicles motoritzats no està permesa, excepte per a:

Resident

+

Poden sol·licitar aquest distintiu:

Els vehicles que tenguin com a titular una persona empadronada a un immoble situat dins la ZPR. S’inclouen aquí els titulars de contractes de lloguer de vehicles que estiguin empadronats a un immoble inclòs dins la ZPR.

Llegir més

Garatge

+

Poden sol·licitar aquest distintiu:

Els vehicles que surtin o es dirigeixin a algun garatge autoritzat ubicat a les vies de vianants, i els que surtin o vagin a un immoble amb llicència de gual.

Llegir més.

Comercial

+

Poden sol·licitar aquest distintiu:

Vehicles el propietari dels quals sigui titular d’establiments comercials, locals industrials o despatxos professionals, situats a l’interior de la zona.

Llegir més.

Puntual

+

Els vehicles amb permís especial atorgat per l’Ajuntament per realitzar una operació esporàdica, degudament justificada.

Llegir més.

Vídeo

NUMEROS ACREDITACIONS COLOR - ZPR - AJUNTAMENT MANACOR-05

Preguntes freqüents

Back To Top