skip to Main Content
971 84 91 00 info@mobilitatmanacor.cat
NUMEROS ACREDITACIONS COLOR - ZPR - AJUNTAMENT MANACOR-05

Preguntes freqüents

Què significa ZPR?

ZPR és l’acrònim de Zona de Prioritat per a Residents.

Quan entren en vigor les noves mesures?

Les noves mesures són d’aplicació a partir de dia 15 de març.

Com puc saber si ca nostra està inclosa dins la ZPR?

Podeu consultar el mapa, aquí.

Estarà senyalitzada la ZPR?

Totes les entrades i sortides de les zones de vianants estan senyalitzades adequadament. A més, es poden utilitzar altres elements mòbils que impedeixin l’entrada i la circulació de vehicles o elements de control per a detecció d’infraccions o habilitació d’accessos.

Com ho he de fer per demostrar que som resident de la ZPR?

Aquí trobareu tota la informació per acreditar el vostre vehicle.

Si visc a un habitatge inclòs dins la ZPR però no hi estic empadronat, no puc treure l’acreditació?

Viure en un habitatge sense estar-hi empadronat és una situació irregular, ja que la llei dicta que els ciutadans han d’estar empadronats al seu lloc de residència habitual. Inscriure’s al padró és senzill, només cal acudir a l’Ajuntament i emplenar el formulari pertinent.

Tenc un familiar que és resident al centre, però jo no ho som. No puc anar-hi amb el meu vehicle?

Només poden accedir a la ZPR en un vehicle motoritzat les persones que hi resideixen. El vostre cas no està inclòs dins les excepcions, a no ser que el vostre vehicle transporti algun malalt greu o persona amb mobilitat reduïda des de o fins a algun immoble situat a la zona. Si el motiu pel qual hi heu d’anar està justificat, podeu descarregar-vos l’autorització puntual.

Tenc un negoci al centre de Manacor. Poden accedir els repartidors a la ZPR?

Sí. Qualsevol vehicle de massa màxima autoritzada de fins a 3,5 tones que efectuï operacions de càrrega i descàrrega, pot entrar a la ZPR.

No som resident al centre de Manacor, però hi tenc un aparcament perquè hi faig feina. No hi puc accedir?

Poden accedir a la ZPR els vehicles que surtin o es dirigeixin a algun garatge autoritzat ubicat a les vies de vianants, i els que surtin o vagin a un immoble amb llicència de gual.

En quins casos puc sol·licitar un permís especial per accedir amb el meu vehicle a la ZPR?

Es concedeixen permisos especials per realitzar operacions esporàdiques, degudament justificades. Per exemple: transport de persones amb mobilitat reduïda, ocupacions per obres, mudances, accés de clients d’establiments turístics, muntatge de fires o esdeveniments, transport de mercaderies o persones en els casos que no hagin sol·licitat l’autorització sota la modalitat d’accés comercial, etcètera. Els permisos especials no disposen de distintiu i la circulació i/o aturada del vehicle ve determinada per la naturalesa de l’activitat a realitzar, sempre que sigui un dels casos definits a l’article 4.2. En cap cas no poden estacionar dins l’àmbit de la ZPR.

Què puc fer si som resident i vaig amb el meu vehicle per dins la ZPR?

Els vehicles motoritzats que circulin dins els límits de la ZPR no poden superar els 20 quilòmetres per hora i, en cas de trobar vianants, bicicletes o patinets, sempre els han de donar prioritat. Els vehicles que circulin dins una ZPR, inclosos els eixos viaris de lliure circulació, no tenen prioritat en les seves accions davant altres usuaris de la via pública. En una ZPR, les bicicletes gaudeixen de prioritat sobre la resta de vehicles, però no sobre els vianants. El vianant gaudeix en tot moment de prioritat de circulació en tot l’àmbit de la ZPR. Malgrat això, els diferents usuaris no poden destorbar intencionadament la circulació de la resta vehicles.

Què puc fer dins la ZPR si som un vianant?

Els vianants tenen prioritat damunt tota la resta de vehicles, incloses les bicicletes.

Puc aparcar dins la ZPR?

Només poden aparcar dins la ZPR els residents. La resta de vehicles autoritzats poden realitzar aturades (menys de 2 minuts) per dur a terme l’activitat que els ha permès l’accés, però no poden estacionar.

He d’anar al centre a comprar, no puc anar-hi en cotxe?

Les dimensions de Manacor fan que els desplaçaments a peu siguin la millor opció. Ara bé, si puntualment necessitau arribar al centre en cotxe per anar a comprar, dins l’àmbit de la ZPR hi ha una zona d’aparcament comercial regulat i serveix perquè hi pugui aparcar qualsevol vehicle, disposi o no d’autorització, durant un temps limitat per poder fer els encàrrecs o compres a la zona comercial inclosa dins la ZPR. Així també es promou el comerç local i de proximitat.

Les principals característiques quant a mobilitat en aquestes zones són:

NUMEROS ACREDITACIONS COLOR - ZPR - AJUNTAMENT MANACOR-01

El vianant sempre té prioritat en les seves accions.

NUMEROS ACREDITACIONS COLOR - ZPR - AJUNTAMENT MANACOR-02

La velocitat màxima de circulació per a tots els vehicles és de 20 km/h.

NUMEROS ACREDITACIONS COLOR - ZPR - AJUNTAMENT MANACOR-03

Només poden accedir a la ZPR els vehicles dels residents, les persones que tinguin algun garatge a la zona, els serveis públics, vehicles comercials i casos justificats.

NUMEROS ACREDITACIONS COLOR - ZPR - AJUNTAMENT MANACOR-04

Zones amb estacionament prioritari comercial.

Back To Top